Kategori: Miljø

 • Regnskogvern er nøkkelen til en vellykket naturavtale

  Regnskogvern er nøkkelen til en vellykket naturavtale

  Aldri før i moderne tid har forholdene ligget bedre til rette for at verdens ledere skal få på plass en sterk, global avtale som sikrer at menneskene skal leve i harmoni med naturen og hindre masseutryddelse av arter.  Pressemelding 5. desember 2022 Montreal/Oslo Menneskenes overforbruk av naturens ressurser fører til masseutryddelse av arter og ødeleggelse…

 • Biogass av husdyrgjødsel

  Biogass av husdyrgjødsel

  St1 og Valio stifter fellesforetak som skal produsere biogass av husdyrgjødsel – et nytt bidrag for å redusere utslipp fra trafikken Matselskapet Valio og energiselskapet St1 stifter et fellesforetak som produserer fornybar biogass som drivstoff primært til tungtrafikk, gjennom å utnytte husdyrgjødsel fra gårder og andre biprodukter fra landbruket. Det nye selskapet har som mål…

 • Naturforvaltningen må styrkes

  Naturforvaltningen må styrkes

  Resolusjon vedtatt av Motvind Norges Landsmøte 7.11.2020: Truslene mot natur og artsmangfold har økt dramatisk nasjonalt og globalt. Naturen trenger sterke og beskyttende myndigheter. Hensynet til våre etterkommere og til andre arter, innebærer at vårt naturkonsum må reduseres betydelig. Energisektor og energipolitikk spiller en nøkkelrolle i omleggingen for å oppnå bærekraft. Energipolitikken må i langt…

 • Dalende interesse for klimatiltak etter fylte 45

  Dalende interesse for klimatiltak etter fylte 45

  En aldrende befolkning er dårlig nytt for innføring av klimavennlig politikk, viser forskning fra Handelshøyskolen BI. Mens den aldrende Donald Trump (74 år) hevder at «global warming is a total and very expensive, hoax”, kjemper Greta Thunberg (17 år) for å innføre umiddelbare klimatiltak på vegne av den yngre generasjon. Er det generelt slik at…

 • WWF krever produsentansvar for all plast

  WWF krever produsentansvar for all plast

  WWF Verdens naturfond krever at regjeringen innfører en egen ordning for produsentansvar som omfatter all plast i Norge, i en rapport som overleveres i dag. Målet er å akselerere overgangen til en sirkulær verdikjede for plast, og sørge for at ingen plast havner i naturen. I en rapport som overleveres regjeringen i dag, torsdag, kommer…

 • Grunnstenen til nytt norsk biogasseventyr

  Grunnstenen til nytt norsk biogasseventyr

  Klima- og miljøverminister Sveinung Rotevatn legger fredag 29. mai grunnstenen til det som skal bli et stort privat biogassanlegg med investeringer på 120 millioner kroner. En stor industri- og miljønyhet som vil skape mange arbeidsplasser i en tid hvor Norge trenger det! Får eierne det som de vil, er dette bare starten. Sunnhordland Naturgass AS…

 • Vil gjøre fiskeslam til en inntektskilde

  Vil gjøre fiskeslam til en inntektskilde

  Pressemelding: 20. aug. 2019 09:04 Ved hjelp av ny teknologi kan oppdrettsnæringen snart tjene penger på fiskeavføring og fiskefôr som ikke havner i fiskens mage – og samtidig bli kvitt en miljøutfordring. Det norske teknologiselskapet Hyperthermics forvandler marint slam til et proteinrikt pulver som kan selges som fôr-ingrediens, samtidig som det produseres miljøvennlig biogass. Bærekraftig…

 • FNs klimapanels rapport om landareal

  FNs klimapanels rapport om landareal

  Pressemelding fra Norskog 7.8.2019 I dag slapp FNs klimapanel (IPCC) rapporten om landarealenes rolle i klimaarbeidet. Etter energi, regnes bruken av landarealene som en av de aller viktigste klimadriverne. Eierne av landarealer har dermed et viktig ansvar. Og det ansvaret i klimasammenheng er NORSKOG som interesseorganisasjon for eierne av 13 millioner dekar av Norges skogareal,…

 • 40.000 ute for å rydde under Strandryddeuka

  40.000 ute for å rydde under Strandryddeuka

  6.5.2019 Frivillige har ryddet strender, øyer, holmer, elver, innsjøer og til og med havbunnen i Norges største nasjonale dugnad. I løpet av de siste syv dagene har det blitt arrangert 1350 ryddeaksjoner rundt om i hele landet. I løpet av Strandryddeuka har anslagsvis 40.000 frivillige foreløpig registrert 46 tonn avfall fordelt på 1350 aksjoner. Aksjonene…

 • Østlendinger gir jernet for gjenvinningen

  Østlendinger gir jernet for gjenvinningen

  Oslo: Hittil i år har norske husstander levert like mye metallemballasje til gjenvinning som de gjorde i hele 2017. På Østlandet oppgir flere enn fire av fem at de kildesorterer metallemballasje. – Ved utgangen av oktober har vi økt mengden innsamlet metallemballasje med hele 13,3 prosent på landsbasis. Dermed har vi nådd fjorårets innsamlingsmengde allerede…

 • Kutter ut diesel i korntørking (VIDEO)

  Kutter ut diesel i korntørking (VIDEO)

  Norske bønder vil bli mer klimasmarte og skal tørke kornet sitt med fossilfri energi. Landbruket står for cirka åtte prosent av Norges klimagassutslipp. Norges Bondelag har satt som mål å drive fossilfritt innen 2030. Det betyr at korntørkene ikke lenger kan fyres med mineralolje, som i stor grad gjøres i dag. – Bøndene er blant…

 • Utslippskutt avhengig av et sterkere strømnett

  Utslippskutt avhengig av et sterkere strømnett

  Et mer robust strømnett er helt avgjørende for å få ned klimagassutslippene i Norge. – Når vi fornyer og forsterker strømnettet over hele landet, legger vi også til rette for det grønne skiftet, sier spesialrådgiver Jan Bråten i Statnett. Befolkningsvekst, nytt strømbehov, økt elektrifisering og mer fornybar kraftproduksjon er noen av årsakene til at strømnettet…

 • Ferdigbriller forsvinner

  Ferdigbriller forsvinner

  Av Rolf Magnus W. Sæther Kun én av fem ferdigbriller kastes i søpla når de ikke skal brukes lenger. Briller på avveie utgjør en trussel for både naturen og dyrelivet, mener Norges Optikerforbund og Naturvernforbundet. Hvert år importeres mer enn 300 tonn ferdigbriller til Norge, viser tall fra SSB. De fleste av disse havner på…

 • Tester biodrivstoff på traktorer (VIDEO)

  Tester biodrivstoff på traktorer (VIDEO)

  I ett år skal 15 traktorer kjøres på fornybar diesel. Målet er å gjøre landbruket mer klimavennlig. – Så godt som alle traktorer i Norge går på fossil diesel. De nyeste skal vi kanskje ha i 30 år fremover. For å redusere utslippene av klimagasser fra landbruket, må vi få disse over på fornybart drivstoff,…

 • Kantiner skal redusere klimautslipp

  Kantiner skal redusere klimautslipp

  Mat er en større miljøversting enn mange tror. Nå tar 500 norske kantiner i bruk en helt ny metode for å redusere klimautslippene. – Spiser du en hamburger på restaurant, tilsvarer det CO2-utlippet fra en bensinbil som kjører 25 kilometer. Hele 25-30 prosent av verdens klimautslipp kommer fra matproduksjon, sier Camilla Huseby i ISS. ISS…

 • Vasker bilen med solvarmet vann

  Vasker bilen med solvarmet vann

  Norges første bilvaskeanlegg med solfanger er nettopp satt i drift på Fjellhamar i Akershus. Solfangerne henter energi fra sola til å varme opp vann som brukes i til vask av bil. Samtidig er Circle K i ferd med gjøre området utenfor hovedstaden til en prøvegrunn for grønne prosjekter. – Energieffektivitet er en stadig viktigere miljøtrend,…

 • For bedrifter: hvordan markedsføre økovennlige produkter

  For bedrifter: hvordan markedsføre økovennlige produkter

  Mange forbrukere har forstått at det å støtte bærekraftige bedrifter er det eneste riktige å gjøre. Andelen som kjøper mijøvennlige produkter har økt betraktelig over de siste årene. En amerikansk studie publisert hos Surveymonkey viser nettopp dette. Blant annet kommer det frem at: 1) 5 % av alle spurte sa at de vil kjøpe en…

 • Tips for en grønnere bil

  Tips for en grønnere bil

  Det har blitt stadig mer fokus på miljø de siste årene, og det er mye både produsenter og forbrukere kan gjøre for å redusere miljøbelastningen de står for. Dette gjelder ikke minst når det kommer til bilkjøring, og det er mange steg du kan ta for å gjøre bilen din så «grønn» eller miljøvennlig som…