Biogass av husdyrgjødsel

St1 og Valio stifter fellesforetak som skal produsere biogass av husdyrgjødsel – et nytt bidrag for å redusere utslipp fra trafikken

Matselskapet Valio og energiselskapet St1 stifter et fellesforetak som produserer fornybar biogass som drivstoff primært til tungtrafikk, gjennom å utnytte husdyrgjødsel fra gårder og andre biprodukter fra landbruket. Det nye selskapet har som mål å oppnå en årsproduksjon av biogass på inntil 1000 GWh (1 terrawattime) innen 2030. Denne mengden utgjør en tredjedel av den fossilfrie trafikkens biogassbehov i Finland.

Fellesforetaket kommer til å produsere biogass primært av kugjødsel, men andre biprodukter fra landbruket og næringsmiddelindustrien vil også kunne brukes. I den første fasen planlegger Valio og St1 å bygge tre produksjonsanlegg i løpet av 2024–2025. Anleggene kan omfatte både sentralisert og desentralisert biogassproduksjon. Anleggene oppføres hovedsakelig i Valios virksomhetsområde i Österbotten og Norra Savolax. Partene tilstreber en produksjonskapasitet på hele 1 terrawattime i 2030, forutsatt at etterspørselen etter biogass som drivstoff i trafikken vokser tilstrekkelig mye. Investeringen som helhet er betydelig, og planleggingen av den starter nå.

St1 kommer primært til å distribuere fellesforetakets biogass gjennom sitt eget nettverk av tankstasjoner for tunge kjøretøy, som dekker hele Finland. Valio og St1 planlegger å øke bruken av gjødselbasert biogass også i sin egen logistikk.

– Vi har valgt ut strategiske fokusområder der vi best kan oppnå målsettingen om å bidra til en bærekraftig karbonsyklus, sier Mika Wiljanen, administrerende direktør i St1 Oy. – Ved å investere i fornybar energi og i transformasjonen av energisektoren samtidig som vi sikrer kontantstrømmen vår, kan vi gjøre vårt for å løse globale energiutfordringer. Oppstarten av forretningsvirksomhet med biogass også i Finland er et konkret skritt i det konsekvente og langsiktige arbeidet for å gjennomføre vekststrategien vår. Med finsk gjødselbasert biogass kan utslippene fra tungtrafikken reduseres raskt og effektivt samtidig som Finland blir mer selvforsynt med drivstoff. Dette er to finske aktørers mulighet til å lansere finsk gjødselbasert biogass, avslutter Wiljanen.

St1 meldte allerede i vår at man innleder forretningsvirksomhet på biogassområdet også i Sverige og Norge.

Også utslippene fra landbruket reduseres

Når man produserer biogass fra husdyrgjødsel, reduseres mengden metangass som slippes ut i atmosfæren gjennom biologisk nedbrytning av gjødselen. Karbonavtrykket fra melk reduseres i beste fall med en fjerdedel.

– Valio har som mål å eliminere CO2-utslippene fra selskapets melkeproduksjon helt innen 2035. Å utnytte husdyrgjødsel til produksjon av kjøretøydrivstoff er et av våre viktigste tiltak for å redusere miljøpåvirkning. Meningen er at det skal være enkelt for melkeprodusentene å delta i produksjonen av biogass. Som virksomhet må produksjonen naturligvis være lønnsom også for melkegårdene, forklarer Annikka Hurme, administrerende direktør i Valio.

Gjenvunnet husdyrgjødsel, strø til dyrene og vekstunderlag for grønnsaker som bonus

Av reststoffene fra biogassproduksjonen får man mange verdifulle gjenvinningsprodukter.

– Væsken og tørrstoffene som blir til overs ved produksjonen av biogass, blir gjenvunnet gjødsel til åkrene. Dermed blir det også mulig å redusere bruken av kunstgjødsel slik at utslipp av næringsstoffer til vassdrag reduseres. Bonden sparer penger. Reststoffene kan også brukes for å produsere strø til dyr eller vekstunderlag for grønnsaker. På denne måten slipper man å bruke torv, som det brukes mye av nå, forteller Juha Nousiainen, sjef for Valios CO2-nøytrale melkekjede.

Bakgrunnsfakta

  • I Finland genereres det cirka 15 millioner tonn husdyrgjødsel hvert år. Av denne mengden vil man kunne produsere opptil 3–5 terrawattimer biogass på årsbasis (potensialet for husdyrgjødsel i hele Finland, ifølge Teknologiska forskningscentralen VTT og Naturresursinstitutet).
  • Valio eies av 4300 finske melkegårder. På disse gårdene genereres omtrent 30 prosent av husdyrgjødselen og andre substanser fra landbruket som egner seg for produksjon av biogass.
  • Tradisjonelt lagres husdyrgjødsel i slamtanker på gården og transporteres til åkrene som gjødsel. Ubehagelig lukt fra husdyrgjødsel reduseres gjennom biogassprosessen.
  • Cirka en tredjedel av høyet en ku spiser, gjenfinnes i husdyrgjødselen.
  • Gjødsel inneholder også nitrogen, kalium og fosfor, som er verdifulle næringsstoffer for planter. Ved produksjonen av biogass kan den tiloversblitte husdyrgjødselen separeres i faste og flytende fraksjoner som kan benyttes som plantegjødsel.
    • Den næringsrike væsken brukes til å gjødsle åkre. Særlig nitrogen kan plantene utnytte mer effektivt på denne måten enn ved bruk av tradisjonell gjødsel.
    • Gjenværende faste fraksjoner kan brukes som fosforgjødsel.
  • Reststoffene kan også utnyttes i produksjonen av strø til dyr eller vekstunderlag for grønnsaker. På denne måten kan man erstatte torven som brukes nå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen