FNs klimapanels rapport om landareal

Pressemelding fra Norskog 7.8.2019

I dag slapp FNs klimapanel (IPCC) rapporten om landarealenes rolle i klimaarbeidet. Etter energi, regnes bruken av landarealene som en av de aller viktigste klimadriverne. Eierne av landarealer har dermed et viktig ansvar. Og det ansvaret i klimasammenheng er NORSKOG som interesseorganisasjon for eierne av 13 millioner dekar av Norges skogareal, svært opptatte av.

NORSKOG vil i første omgang berømme FNs Klimapanel for å sette søkelyset på bruken av landarealene knyttet til klimaspørsmålet. Det er et svært komplekst felt å belyse, men ikke destod mindre viktig.
Rapporten styrker og videreutvikler slik vi ser det, klimapanelets tidligere budskap på skogsiden, nemlig det at skogen må brukes og at vi må plante mer.
Listen med 40 tiltak for å bedre forholdene inneholder jo blant annet påskoging og mindre avskoging.

Det er i den forbindelse viktig å understreke at avskoging i Norge dreier seg om utbygging og nedbygging av skogarealer til ulike formål som bygg og infrastruktur. Det er ikke skogbruket som avskoger norske arealer. Norske skogeiere står for et bærekraftig skogbruk og planter til igjen der vi hogger.
Skognæringen er imidlertid positive til å bidra til påskoging av andre arealer som kompensasjon for arealer som av og til må nedbygges, slik det kom forslag om på møtet i dag – som et bidrag til et bedre klimaregnskap. Slik kan summen av avskoging på landsbasis blir null.

Målet for skognæringen som for alle næringer, må være minst mulig utslipp og mest mulig klimanytte, og der har vi en viktig rolle. Vi har i Norge allerede utviklet et bærekraftig skogbruk, men vi kan ytterligere utvikle et klimasmart skogbruk hvor vi øker CO2-bindingen i skog og bidrar med grønne råvarer som erstatning for oljebaserte produkter. Skognæringen har også fremdeles muligheter til å optimalisere karbonopptak, og derfor mener NORSKOG vi må øke kunnskapsnivået i mye større grad for å sikre at det skogbruket og skogressursen bidrar til å løse denne globale utfordringen. Hele verden snakker nå om bioøkonomi og sirkulær økonomi. Det fordrer en helt ny tankegang i alle sektorer, (ikke minst i økonomifaget). Det snakkes om et paradigmeskifte i folks holdninger til hvordan samfunnet skal drives fremover på en bærekraftig måte. Dette tar ungdommen på alvor, med endring i livsstilen.

Dette må også skogbruket ta innover seg, og for oss representerer dette en stor mulighet. Vi vil bidra til å sikre det bærekraftige scenariet (SSP 1) som forsker og hovedforfatter av kapittel 6 i rapporten, Francesco Cherubini, fra NTNU skisserte i dag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen