Hvorfor økologisk mat?

Økologisk mat er lett tilgjengelig og mer i vinden enn aldri før. Det er heller ikke så rart, fordi økologisk mat er produsert på en bærekraftig måte og kan ha enkelte helsegevinster for kroppen vår (men det er ikke derfor du skal velge økologisk). Men hva er egentlig definisjonen på økologisk landbruk? Det skal vi forsøke å forklare i denne artikkelen.

Økologi er et begrep som ofte omfavner både miljø, klima og bæredyktighet i ett, i dagligtalen, en dette er egentlig en alt for bred definisjon. Økologi er egentlig en vitenskapelig disiplin, som er læren om samspill mellom organismer og miljøet, noe mange ikke er klar over. Når vi først skal være så pirkete, kan vi også nevne at selve ordet “økologi” stammer fra gresk og betyr i den sammenhengen “læren om hushold”, noe som passer perfekt for det du skal lese videre.

Økologisk landbruk  – definisjon

Selve definisjonen for økologisk landbruk er fastsatt av krav og retningslinjer, som landbruksproduksjonen skal innrettes etter. Og er rammene som fastsetter om en gård kan kalle produksjonen sin for økologisk eller ikke. Dette er fastsatt gjennom en forskrift, kalt for økologiforskriften, hvor innholdet delvis er styrt av EU og EØS-avtalen.

Det er heler ikke log å tilsette farger og andre stoffer, i det hele tatt, noe som er ert krav under denne forskriften. Kravene er mange og det er en tilpasning for bonden, og derfor skal selve driften godkjennes til økologisk merking. Det er ikke sånn at du bare kan selge landbruksprodukter som økologisk, dette må godkjennes først. I Norge er det Debio som har tilsyn og godkjenner, på vegne av mattilsynet.

Mål og mening

Målet med økologisk landbruk, er å eliminere all kunstig tilførsel av kunstgjødsel og andre kjemiske forbindelser, og heller bli kvitt uønskede organismer og ugress på en mekanisk og biologisk måte. Dette innebærer, at produksjonen må omstilles og jorda som dyrkes skal ha vært fri for kjemiske forbindelser i en periode. Denne omstillingen koster gjerne mye for bonden, noe som ofte reflekteres i prisen til forbrukeren (økologisk er gjerne dyrere) og det er større sjanse for at en avling går tapt for eksempel.

Den økte risikoen for bonden har naturlig nok gjort, at mange bønder satt på gjerdet i begynnelsen, men nå er det flere og flere som hiver seg på bølgen.

Økologisk mat er blitt en naturlig del av kosten

Mange forbrukere vil nok mene at økologisk mat gir en forhøyet kulinarisk opplevelse, fordi smaken på råvarer blir mer naturlig og er fri for diverse kjemikalier. Mange bønder gir også tilbakemeldinger om bedre dyrevelferd, noe mange forbrukere er opptatt av.

Økologisk mat er ikke sunnere enn andre matvarer, men det er ikke derfor du skal velge mat fra økologisk landbruk, det er heller for miljøet skyld. Økologisk landbruk har flere positive virkninger på både det lokale miljøet og i det hele tatt økosystemet vårt. En økt bevissthet rundt økologi bidrar også til en økt bevissthet rundt klima , dyrevelferd, helse og miljø.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen