Hva betyr bærekraftig utvikling?

Hva vil det egentlig si å ha en bærekraftig utvikling? Ordet bærekraft betyr den evnen man har til å bære noe. Hva er det som skal bæres? Og av hvem?

På studieweb.no står det følgende om bærekraftig utvikling: “For å opprettholde bærekraftig utvikling krever det at landene har en ressursutnytting som baserer seg på bruk og ikke overforbruk av de fornybare ressursene.”

Ressurser og energikilder

Her mener jeg vi finner mye av essensen i begrepet bærekraftig utvikling. Det er en utvikling som jordkloden kan “bære”. Dette handler om ressurser, og da spesielt om energikilder.

Vi skiller mellom fornybare og ikke-fornybare energikilder. All forskning peker på fornybare energikilder som det beste alternativet, enkelt og greit fordi de kan brukes om igjen, og fordi de ikke forurenser i nærheten av like mye som de ikke-fornybare energikildene, som kull, olje og gass.

Blant de fornybare energikildene finner vi blant annet solenergi, vannenergi og vindenergi, energikilder som kan benyttes flere ganger. Gjennom økt fokus og forskning på hvordan vi på en bedre måte kan benytte oss av disse energikildene, vil vi kunne spare klimaet vårt for mye forurensning, og på den måten bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Når det gjelder overforbruk er dette ofte knyttet til mat, og mangelen på mat. For det er et faktum at det finnes mange mennesker på jorda som ikke har tilgang til den maten de behøver for å overleve, og at en del andre mennesker har tilgang til mat de ikke ville rukket og spist i løpet av hele livet sitt. Her er det en klar skjevfordeling. I tillegg fører overforbruk til at matmangelen på sikt kan gjelde for en enda større del av jordens befolkning, og det er på ingen måte en utvikling som kan sies å være bærekraftig.

Solenergi

Den fornybare energikilden med det største potensialet til å bidra til en bærekraftig utvikling, er solenergien. Utvikling og forbedring av eksisterende måter å dra nytte av all den energien vi får fra sola, gjennom for eksempel enda mer effektive solcellepanel, og lagring av strømmen, vil kunne utgjøre en enorm forskjell for både dagens generasjoner, for ikke å snakke om de som kommer etter oss.

I solenergien finnes det et stort uforløst potensiale, som igjen kan føre til mindre overforbruk, samt at vi slipper å bruke mer forurensende ikke-fornybare energikilder, til å dekke det energibehovet som finnes i verden. På den måten kan man si at det er vinn-vinn, både på grunn av mer effektiv utnyttelse av en fornybar energikilde, og på grunn av at det vil minske forurensningen vi slipper ut i atmosfæren, og på den måten bevarer klimaet på en bedre måte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen