Norsk teknologi skal konvertere kullkraftverk til biomasse

EU gir 180 millioner kroner gjennom programmet Horisont 2020 til et konsortium bestående av blant andre Arbaflame. Forskningsprosjektet har fått navnet Arbaheat og går ut på å konvertere ENGIEs kullkraftverk i Rotterdam til Arbaflames patenterte og dampbehandlede trepellets.

– Vi skal vise at det er teknisk mulig og kostnadsmessig effektivt å konvertere et kullkraftverk til en fornybar energikilde, og dermedetablere et utstillingsvindu for kullkraftverk i EU og resten av verden. Prosjektet er viktig for alle kullkraftverk som ønsker å konvertere til fornybar biomasse, sier Håkon Knappskog, CEO i Arbaflame.

EU-midlene er tildelt gjennom forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020, og skal gå til å bygge en biomassefabrikk fullintegrert i Engies toppmoderne kraftverk, som i dag leverer strøm til innbyggerne i Rotterdam. EU finansierer kun de beste forsknings- og innovasjonsprosjektene som kan løse store felles samfunnsutfordringer.

– Gjennom hard konkurranse har EU funnet at norske Arbaflame kan være sentral i å løse en stor energiutfordring. For å gjøre oppgaven får de et av de største beløpene fra Horisont 2020 til Norge noensinne. Norske bedrifter har mye kompetanse å bidra med internasjonalt og vi oppfordrer flere norske virksomheter til å undersøke mulighetene i EU. Forskningsrådets støtteapparat står klar til å bistå i søknadsprosessen slik vi har gjort med Arbaflame, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Prosjektet heter ARBAHEAT og ledes av et konsortium som i tillegg til Arbaflame også består av Engie, Sintef, Universitetet i Bergen, Universitetet i Brussel, Rotterdam havn, PNO og TNO. Støtten på 180 millioner kroner går til å sette opp et produksjonsanlegg for Arbaflames dampbehandlede pellets, som har tilnærmet samme egenskaper som kull, er vannbestandig og har energitetthet på nivå med kull. Pelletsene blir produsert i henhold til EUs strenge krav til bærekraft, og i motsetning til tradisjonelle pellets gjør de spesielle egenskapene at kostnaden ved å konverter kullkraftverket blir betydelig redusert.

– SINTEF gleder seg til å anvende vår kunnskap innen tekno-økonomisk & prosess analyse for ARBAHEAT. Denne kunnskapen er viktig for å sikre effektiv implementering av miljø- og klimavennlig energi i Europa, sier Michael Becidan, seniorforsker ved SINTEF Energi.

Til tross for at Arbaflame allerede har gjennomført vellykkede tester ved 15 kullkraftverk rundt om i verden er det første gang selskapet etablerer et fullintegrert produksjonsanlegg i et eksisterende kullkraftverk. ENGIEs toppmoderne kullkraftverk er valgt ut av EU som demonstrasjonsprosjektet på grunn av sin størrelse og strategiske plassering i Rotterdam havn, og fordi det leverer store mengder strøm til innbyggerne i byen. Prosjektet inkluderer også etablering av en enhet som skal etablere produksjon av biobaserte kjemikaler fra vannet som brukes i dampbehandlingsprosessen.

– Et slikt konsept, som betegnes et bioraffineri, er fremtiden for å utnytte alle deler av fornybare råstoff til produksjon av energi og kjemikalier. Dette gir stor gevinst både i ressursutnyttelse, bærekraft og økonomi, og åpner for at bioenergi kan bli et økonomis lønnsomt alternativ til fossile energikilder, sier Tanja Barth, professor ved Universitetet i Bergen.

EU har satt tydelige målsettinger om å begrense CO2-utslipp, og flere europeiske land har fulgt opp med tidfesting av når de vil utfase bruken av kull til energiformål. For kullkraftverkene i EU har dette fått fortgang i utfasingen av kull, men også i jakten på løsninger som kan gi en fleksibel strømproduksjon som sol- og vindkraft ikke kan gi.

– Kraftproduksjon basert på vind og sol kan i dag ikke ta fullt ansvar for det totale effektbehovet i det europeiske strømnettet. Å konvertere eksisterende kullkraftverk til biomasse slik EU nå ønsker med Arbaheat er en av løsningene på å nå klimamålsettingene, og samtidig tilby fleksibel strøm- og varmeproduksjon, sier Knappskog.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen