Nordmenn vil fly mer, klimakompenserer mindre

For andre året på rad har KLM gjennomført en omfattende undersøkelse om hvordan Skandinaver ser på flyets miljø- og klimapåvirkning. Undersøkelsen viser store forskjeller mellom reisende i Norge, Sverige og Danmark.

Mindre klimabevisste

Undersøkelsen viser at nordmenn er mindre villige til å foreta seg endringer av hensyn til flyets miljøpåvirkning, enn våre venner i øst. En majoritet av svenskene, 61 prosent, er innstilt på å betale en dyrere billett dersom det innebærer å reise med et flyselskap som er mer bærekraftig (med mindre karbonutslipp per passasjer), mot kun 46 prosent av nordmenn. Svenskene er også de som er flittigst til å faktisk klima-kompensere reisene sine. 15 prosent svenskene oppgir at de klima-kompenserer mot kun 9 prosent nordmenn, og 11 prosent dansker. Sammenlignet med tallene fra fjorårets undersøkelse, hvor 18 prosent nordmenn oppga at de klima-kompenserer er nå andelen halvert.

– Om vi skal fortsette å fly like mye i fremtiden må alle aspekter av reisen gjennomgå en grønn forandring, og det arbeider KLM aktivt med. Mange reisende ønsker å spille en aktiv rolle for å minske flyets klimapåvirkning, og vi opplever at reisende stiller generelt høyere krav til å reise med flyselskaper hvor klimaarbeid gjennomsyrer hele flyopplevelsen. Fra økologisk mat på flyet til klimasmart servicehåndtering før og etter flyreisen. Holdningen til flyets miljøpåvirkning varierer mellom de nordiske landene, men utviklingen går mot en økt miljøbevissthet, sier Paul Terstegge som er Nord Europeisk sjef i Air France KLM.

Flyr mest, med minst dårlig samvittighet

I undersøkelsen fremgår det også at det er nordmenn som flyr mest, og vil fortsette å fly minst like mye i fremtiden, på ferie eller jobbreiser, med eller uten barn. 70 prosent, (versus 67 prosent i fjor) ønsker å fortsette å fly like mye i fremtiden, mot en mindre andel blant våre klimabevisste svenske venner (60 prosent). Danskene er minst villige til å endre sine flyvaner, med 72 prosent som svarer at de vil fly like mye i fremtiden.

Nordmenn har også minst dårlig samvittighet sammenlignet med sine nordiske naboer. Svenskene har i høyest utstrekning dårlig samvittighet for flyets klimapåvirkning når de bestiller flybilletter til ferien eller jobbreisen sin, hvor 40 prosent oppgir at de noen ganger får dårlig samvittighet, mot 32 prosent dansker, og kun 29 prosent nordmenn.

I flere år har KLM jobbet med å stimulere etterspørselen og utviklingen av biodrivstoff for flyet. KLM var det første flyselskapet som gjennomførte en kommersiell flyvning med biodrivstoff (mellom Los Angeles og Amsterdam) og lanserte i fjor Nordic Biofuel Program med fokus på det nordiske markedet.

– KLM har kommet langt med sitt bærekraftarbeid og vi er stolte over hva vi kan tilby våre reisende. Biodrivstoff, klimakompensering og bærekraftige måltider er for oss en selvfølgelighet og noe vi kommuniserer bredt til våre kunder. Men det finnes alltid rom for forbedring. Dårlig samvittighet ved billettbooking er et signal om at flyselskapene kan bli enda bedre på å forvalte sitt ansvar, sier Paul Terstegge.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført av Ipsos på oppdrag fra KLM i slutten av november 2017. Den ble utført som en nettundersøkelse med et representativt utvalg av personer som bor i Norge (1000) Sverige (1001) og Danmark (1001). Respondenter er i alderen 18-65 år.

Nedenfor er et utvalg av spørsmål som ligger til grunn for pressemeldingen:

Får du dårlig samvittighet over flyets miljøpåvirkning når du booker en flyreise?

 • Norge: 29% (Ja, ofte og Ja, ibland)
 • Danmark: 32% (Ja, ofte og Ja, ibland)
 • Sverige: 40% (Ja, ofte og Ja, ibland)

Har du noen gang det seneste året klima-kompensert eller klimaredusert en flyreise du har vært på? Det vil si betalt ekstra for å kompensere for karbonutslippene reisen din forårsaker.

 • Norge: 9% (svarer JA)
 • Danmark: 11% (svarer JA)
 • Sverige: 15% (svarer JA)

I hvilken utstrekning påvirker flyets miljø- og klimapåvirkning hvor mye du kommer til å reise fremover?

 • Norge: 70% (kommer til å reise like mye med fly)
 • Danmark: 72% (kommer til å reise like mye med fly)
 • Sverige: 62% (kommer til å reise like mye med fly)

Vil du velge å fly med et flyselskap som har en bedre miljøprofil (med mindre karbonutslipp per passasjer) selv om priset for flybilletten er høyere?

 • Danmark: 51% (Ja, alltid og Ja, iblant)
 • Norge: 46% (Ja, alltid og Ja, iblant)
 • Sverige: 61% (Ja, alltid og Ja, iblant)

Hvor mange ganger har du reist med fly det siste året?

 • Danmark: 68% (1 til fler enn 20 ganger)
 • Norge: 81% (1 til fler enn 20 ganger)
 • Sverige: 69% (1 til fler enn 20 ganger)

FAKTA OM KLMs BÆREKRAFTARBEID OG BIODRIVSTOFF

Hva er KLMs klimastrategi?

Siden 2008 har KLM hatt en handlingsplan for klimaendringer med målrettede tiltak for å begrense virksomhetens påvirkning på klimaet. Målet er å redusere CO2-utslipp per passasjer med 20% innen 2020. KLM arbeider derfor for å utvide markedet for biodrivstoff gjennom KLM Corporate BioFuel Program og Nordic BioFuel Program, som har til hensikt å utligne prisforskjellen mellom biodrivstoff og fossilt brensel. KLM har også vært i forkant av Dow Jones bærekraftindeks i sin sektor i 12 påfølgende år.

Hvilke klimatiltak gjør KLM?

KLM samarbeider med Verdens naturfond (WWF) i utvikling og bruk av bærekraftig biodrivstoff. KLM tilbyr også sine kunder bærekraftige måltider med UTZ og MSC-merkede ingredienser, og kildesorterer matavfallet. KLM har også redusert klimapåvirkningen ved å erstatte papiraviser i kabinen med KLMs egne Media App.

Hvilken type biodrivstoff bruker KLM?

KLM bruker kun biodrivstoff produsert av råvarer uten negativ innvirkning på biologisk mangfold og mattilgjengelighet. For eksempel brukes råvarer som konsumert matolje og Camelina, en plante som vokser i Spania på land med lite eller ingen fruktbarhet og uten negativ innvirkning på nærliggende avlinger. Camelina kan redusere utslippene av karbondioksid med opptil 50 prosent, mens bruk av matolje reduserer utslippene med opptil 80 prosent.

Bruker KLM biodrivstoff på alle flyreiser?

Nei, KLM flyr ikke med biodrivstoff på alle sine flyreiser, men som eneste europeisk flyselskap utfører KLM interkontinentale flyreiser på biodrivstoff (Los Angeles – Amsterdam). KLM begynte i 2009 å fly med biodrivstoff på utvalgte fly, og flyselskapet har hittil over 1000 fly på biodrivstoff fra byer som Paris, Los Angeles, Rio de Janeiro og Oslo.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen